Close
Консултации и семинари

Информираността и добрата комуникация гарантира успешно партньорство. Организираните от нас семинари целят както нашите партньори да са уверени, че са оставили решението на проблемите си с некоретните им клиенти в сигурни ръце, така и да бъдат информирани за всички новости и промени.

Част от въпросите, които засягаме, са:
Как да постъпите при забавяне на плащанията от Ваши клиенти и кога е подходящо да се обърнете към нас;
Как да оформите документите по дадена сделка, за да сте максимално защитени, в случай на неизпълнение на финансово задължение от страна на контрагента Ви;
Кои документи гарантират безпроблемно съдебно производство;
Кои са начините за справяне при измами и прехвърляне на фирми;
Какви са особеностите и предимствата на различните типове съдебни производства;
Как да процедираме при принудително събиране и кой е правилният път за успешно събиране на такъв тип вземане;

На въпросите Ви ще отговорят лектори, които са специалисти с дългогодишен опит, запознати с всички похвати за справяне с некоректни платци. Изключително полезни и интересни, тези бизнес срещи ще спомогнат да развивате дейността си спокойно и уверено, предпазвайки се максимално от проблемни партньорства.

Всички конкретни въпроси, свързани с максималната ви защита от недобросъвестни контрагенти, касаещи спецификата на вашата дейност, може да обсъдите с нашите специалисти. За целта предлагаме и индивидуални консултации, на които ще получите отговори на всички Ваши въпроси.