Close
Проверка на обезпеченост на юридически лица

Услугата е подходяща при оценка на настоящи и бъдещи партньори, преди да бъде взето решение за преминаване към съдебна процедура или при взимане на решение за прекратяване на работа с даден контрагент.

От тази проверка ще получите следната информация:
- Оценка на материално и финансово състояние
- Оценка на текущо състояние
- Наличност на запори и образувани съдебни процедури