Close
Производство по несъстоятелност

Процедурата по несъстоятелност дава възможност за възстановяване на вземания от длъжници в тежко финансово състояние.

Подходяща е при продадени и източени дружества с цел измама. Дава възможност да бъде подведено под отговорност физическото лице, собственик на фирмата, включително по Наказателния Кодекс. Целта е максимално да се увеличи натиска върху материално отговорните лица.
Кредитинс, благодарение на опита си и постоянното си развитие, може да ви съдейства за образуване на производство по несъстоятелност срещу ваши длъжници, без да е небходимо да ползвате адвокатски услуги, като по този начин значително ще намалите разходите, необходими за реализацията на тази процедура.

Обезпечително производство

Обезпечителното производство е най-бързият начин да бъдат запорирани банкови сметки и имущество на длъжници.

Подходящо е при работещи фирми с активни банкови сметки, налично имущество и много добри документи, удостоверяващи вземането. Предимството на тази процедура е бързината, с която се прилага. Методът е стресов за длъжника, тъй като не се известява за предприетите мерки и няма време за реакция, което води до ефективни резултати.

Исково производство

Тази съдебна процедура се прилага при задължения в размер над 25 000 лв., както и при случаи, в които длъжникът оспорва задължението.

Необходими са изрядни документи, доказващи задължението.

Заповедно производство

Заповедното производство е приложимо както при случаи под 25 000 лв., чиито документи не са достатъчно изрядни, така и при задължения, които са неоспорими – това са задължения по записи на заповед, договори с нотариална заверка на материален интерес и др., като при тях няма ограничение на сумата.

Предимствата на тази процедура са ниските разходи и по-бързото развитие в сравнение с исковото производство.

Правна защита и адвокатско представителство

Осигуряваме преговори за правна защита и представителство при възражения по заповедно производство, както и за водене на обезпечителни искове, арбитражни и други дела за цялата страна.

Възнагражденията се определят индивидуално за всеки отделен случай.