Close
Превенция

Превенцията е изключително важен инструмент в управлението на всеки един бизнес. Благодарение на натрупания опит Кредитинс има възможността да ви предложи ефективни методи, чрез налагането на които да сведете до минимум риска да бъдете измамени:

Консултации и обучение
Управлявайки над 42 милиона лева и водейки над 400 активни в момента съдебни дела и над 500 активни изпълнителни дела, придобихме ценни знания, които ни дават възможност да поемем отговорността да ви консултираме. При появата на некоректен партньор ще ви дадем различни варианти за решаване на проблема. Ще подготвим по – добре вашето дело като оценим слабите места и отстраним недостатъците.

Проверка за регистрирана задлъжнялост на юридически лица
Ако не сте сигурни в настоящите или бъдещите ви партньори, тази услуга ще ви помогне да направите оценка на контрагента и на риска, който поемате. За да не губите време, ние ще направим проверката в рамките на 1 работен ден, така ще вземете информирано решение максимално бързо.

Проверка на обезпеченост на юридически лица
Услугата е подходяща при оценка на настоящи и бъдещи партньори, преди да бъде взето решение за преминаване към съдебна процедура или при взимане на решение за прекратяване на работа с даден контрагент.