Close
Извънсъдебно събиране

- Кратък срок за извънсъдебно събиране – 60 дни;
- Посещение на всички адреси на длъжника при липса на контакт с него с цел получаване на реална информация за състоянието му.
- Индивидуален подход към всеки отделен случай;
- Пълна проверка на финансовото състояние на длъжника.

В края на процедурата по извънсъдебно събиране изготвяме подробен профил на длъжника, който съдържа данни за реалното му състояние, както и препоръка за последващи съдебни действия – най-подходящата съдебна процедура, разходите, които трябва да се направят и шансът за събиране на задължението.
Тази информация позволява взимане на информирано решение и предпазва от излишни разходи.