Close
Изпълнително производство

Кредитинс контролира работата на Частните съдебни изпълнители в цялата страна. В хода на изпълнителното дело отговаряме за:

- подготовка на всички документи, необходими за образуване на дело и съпътстващи целия процес;
- образуване на изпълнително дело;
- събиране на информация за длъжника и неговото имущество;
- издирване на автомобили и търговски обекти;
- контрол и съдействие при извършване на описи на обекти на длъжника;
- реализиране на тръжна продан;
- изкупуване на движимо имущество на длъжника;
- складиране на придобитото имущество в складови бази на Кредитинс.