Close
Често задавани въпроси

1. Защо да се обърна към фирма за събиране на задължения?

Фирмите, специализирани в събирането на просрочени вземания, ще решат проблемите Ви професионално, оставяйки Ви да се съсредоточите във Вашия бизнес.
В различните етапи на събиране на вземането предимствата на Кредитинс са следните: Извънсъдебно събиране
- Кратък срок за извънсъдебно събиране – 60 дни.
- Посещение на всички адреси на длъжника при липса на контакт с него с цел получаване на реална информация за състоянието му
- Индивидуален подход към всеки отделен случай
- Пълна проверка на финансовото състояние на длъжника

В края на процедурата по извънсъдебно събиране изготвяме подробен профил на длъжника, който съдържа данни за реалното му състояние, както и препоръка за последващи съдебни действия – най-подходящата съдебна процедура, разходите, които трябва да се направят и шансът за събиране на задължението. Тази информация позволява взимане на информирано решение и предпазва от излишни разходи.

Съдебни процедури
Натрупаният с годините опит ни позволява да познаваме изключително добре тънкостите на всяка съдебна процедура и да насочваме клиентите си към най-подходящата за всеки конкретен случай, като сведем разходите по нея до минимум. Крайната ни цел не е да осъдим длъжника, а да възстановим вземането. Работим с екип от трима адвоката и редица консултанти, които ни осигуряват информация и при най-сложните и заплетени случаи.

Принудително събиране на задължения
Работим със съдебни изпълнители в цялата страна. Контролираме работата им, издирваме имущество – движимо и недвижимо, съдействаме при извършване на описи, изкупуваме и складираме имущество на длъжника. Осигуряваме използването на пълния инструментариум, с който разполагат съдебните изпълнители.

Натрупаният опит ни позволява да познаваме добре законите в детайли и да ги използваме максимално ефективно в защита на интересите на нашите клиенти. Наред с това гъвкавият подход и индивидуалното отношение гарантират успеха на работата ни, независимо от сложността на поставената задача.

2. Трябва ли да плащам предварителни възнаграждения при започване на работа с Вас?

Не, възнаграждение към Кредитинс заплащате само когато върнем Вашите пари.

3. За какъв срок ще съберете вземанията ми?

Максималният срок за извънсъдебно събиране на задължението е 60 дни, с изключение на случаите, по които има сключена спогодба за разсрочено изплащане на задълженията. В случаите, където не е възможно извънсъдебно събиране предоставяме информация за най-подходящата съдебна процедура за конкретния случай като предварително изготвяме анализ на съответния длъжник и документацията, с която разполагате.

4. Можете ли да ми гарантирате събиране на вземането?

Възстановяването на вземане зависи от различни фактори – състоянието на длъжника, от колко време е задължението, какви са документите, на които се основава. Независимо от сложността на случая, ние гарантираме, че ще използваме всички възможни законови начини, за да върнем парите Ви.

5. Партньорството с агенция за събиране на вземания няма ли да влоши отношенията ни с нашите клиенти?

Възлагането на събиране на вземания на специализарана компания не компрометира отношенията Ви с Вашите клиенти.Наш приоритет е да запазим добрите търговски отношения с Вашите партньори и да спомогнем за по-нататъшните ви взаимоотношения.