Close
Консултации и обучение

В процеса на работа придобиваме ценни знания, които ни дават възможност да поемем отговорността да ви консултираме.
При появата на некоректен партньор ще ви дадем различни варианти за решаване на проблема.
Ще подготвим по – добре вашето дело като оценим слабите места и отстраним недостатъците.

За да намалите максимално риска от измами е важно и да разчитате на добре обучен персонал, който спазва всички процедури по извършване на дадена сделка. За целта предлагаме обучения, които ще ви дадат възможност да се запознаете с редица казуси и схеми на измама и да ги анализирате.Ще намирате решения на проблемите, ще ви запознаем с всички видове документи и техните слаби места, и ще ви обучим да бъдат изготвени така, че да ви защитават.
Най - същественият инструмент за намаляване на риска от отношения с недобросъвестни контрагенти са превантивните мерки. Ключът към сигурността се крие в две основни направления:

- Изрядни документи, защитаващи максимално Вашите интереси
- Предварителна проверка на контрагента, с който предстои да сключите сделка

В случай, че изпълните тези условия, Вашият интерес ще бъде максимално защитен.