Close
Управление на търговски вземания

Семинар - Управление на търговски вземания

Семинар - Управление на търговски вземания

meeting people

Защита от измами. Трябва да си съберем парите, а сега на къде?

money in a bag

1 ноември 2019 година Адрес: Културен дом „Красно Село“ зала 1 10:00-15:30

money in a bag

Програма

 • Записване и кафе пауза 10:00
 • Начало първа част 10.30
 • 1. Събиране на вземания от страна на бизнеса. Финансова рамка и показатели колко голям е добрия рисков портфейл.
  Как да изградим доверие с клиента?
  2. Определяне на кредитни лимити
  3. Кой път да изберем за да запазим партньорството но да защитим нашите интереси?

  Лектор Димитър Коев

 • Kафе пауза 11:30
 • Начало втора част 12.00
 • 1. Кратък анализ на възможности те за събиране на вземания по съдебен и извънсъдебен път. Текущо състояние на пазара, тенденции
  2. Основни пропуски при подготовката на сделки водещи до проблеми при реализирането на извънсъдебното или съдебното събиране на вземания.
  3. Добри практики при подготовката на сделките гарантиращи по-лесно и бързо събиране на вземанията.
  4. Най-често срещани нелоялни практики и измами в България. Най-опасните сектори в България.

  Лектор Борислав Минев

 • Брънч 13.15
 • Начало трета част 14.00
 • 1. Времетраене на едно съдебно и едно изпълнително производство. Ефект върху длъжника.
  2. Как да изберем най-правилната процедура? Как да се защитим от незнанието на адвоката?

  Лектор адв. Лъчезар Перфанов

 • Превенция Въпроси и отговори.
 • Такса за участие:
 • Записвания се извършват на електронна поща: Send mail или на телефон +359 879 004 130 – Александър Милчев
  Нашите приятели от Авитера ни осигуриха и автоматична
  регистрация,ето тук:

  Цени:

 • Ранни записвания до 18 октомври 50 лв. – „Ранно пиле рано пее.“
 • Записвания от 19 октомври до 25 октомври 85 лв. – „Бързай бавно.“
 • Записвания от 26 октомври до 31 октомври 105 лв. – „По-добре късно отколкото никога“
 • Освен полезната информация за нас ще се погрижат от „Дели Кетъринг“

  Таксата е валидна за един участник.
  Плащанията може да извършите на следната банкова сметка BG43FINV91501016741421
  при банка ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
  Титуляр Дабъл Колект ЕООД
  Основание: Семинар Управление на търговски вземания
  За контакти: +359 879 004 130

 • Представяне на лекторите:
 • Здравейте, казвам се Борислав Минев, имам над 10-годишен опит в събирането на между фирмени вземания и решаването на спорове и сделки между контрагенти. За това време с моя екип сме разгледали над 20000 казуса и сме съдействали по над 3000 дела. Бих желал да споделя с вас част от моя опит и да ви помогна да имате по-добра превенция, да откривате навреме важните сигнали, които излъчват вашите контрагенти преди да е станало твърде късно. Защото наистина най-важният детайл при събиране на вземания е времето.

  Здравейте, казвам се Димитър Коев, участвам в управлението на финансите на редица мултинационални компании, работещи в различни сектори на икономиката. През професионалния си опит във финансово-счетоводния сектор съм заемал и многофункционални роли с цел анализ и оптимизация на бизнес процеси, но, разбира се, основа е била финансовият контрол. Успешното управлението на вземания е ключов момент за всеки резултат на компанията. За отлично управление се изискват висока квалификация, развитие на комуникативни и междуличностни умения, създаване на бърза връзка както с целевия персонал, така и с клиенти. Аз ще споделя опита си от страна на бизнеса и отношенията си с колекторски фирми.

  Здравейте, казвам се Лъчезар Перфанов, вписан съм в Софийска адвокатска колегия през 2002 г. Специалист съм по облигационно и търговско право, с дългогодишен опит и интереси в изпълнителния процес, както на страната на взискателя, така и на длъжника. С детайлни познания в материята на заповедното производство и исковия процес и възможностите за защита на кредитор и длъжник.