Close
Проверка на регистрирана задлъжнялост

Ако не сте сигурни в настоящите или бъдещите ви партньори, тази услуга ще ви помогне да направите оценка на контрагента и на риска, който поемате.
За да не губите време, ние ще направим проверката в рамките на 1 работен ден, така ще вземете информирано решение максимално бързо.

След извършване на проверка в нашите бази данни и в бази данни на наши партньори, ще получите следната информация:

- Наличност на стари задължения
- Наличност на текущи финансови проблеми
- Оценка на поведението на фирмата при провеждането на преговори за покриване на текущи задължения
- Анализ на процеса на събиране на задължения