Close
Съвети

1. Преди да започнете сътрудничество с настоящ или нов бизнес партньор, най-добре е да извършите проверка на кредитното му състояние.

2. При възникнала забава на плащане от ваш контрагент колкото по-рано се обърнете към специализирана фирма за събиране на вземания, толкова по-големи са шансовете за успешно приключване на случая.

3. За да си гарантирате безпроблемна съдебна процедура и решаване на сложни казуси , трябва да се погрижите да имате изрядни документи, като за целта трябва да се обърнете към специалисти в тази област. При нас можете да получите професионална консултация как да оформите документите по Вашите сделки, за да бъдете максимално защитени.

4. За да ускорите съдебната процедура, Ви препоръчваме да заверявате документите по сделките нотариално, като правите заверка на материален интерес. Това Ви гарантира безпроблемна и бърза съдебна процедура.

5. Опитът ни показва, че документът, в който се допускат най-много грешки, е записът на заповед. За да се възползвате от предимството му, а именно бързо съдебно производство, Ви съветваме да се обърнете към специалисти. Ние можем да Ви предложим такава бланка, за която гарантираме, че съдържа всички необходими реквизити.