Close
Представяне

Кредитинс е водеща компания в сферата на управление на дълга и междуфирмената задлъжнялост. Разполагаме с екип от професионалисти, обучени чрез най-добрите методи в бизнеса, изграждани в процеса на работа. Това ни позволява да предоставяме на нашите клиенти в кратък срок оптимални решения на проблемите им.

Разполагаме с екип от професионалисти, обучени чрез най-добрите методи в бизнеса, изграждани в процеса на работа. Това ни позволява да предоставяме на нашите клиенти в кратък срок оптимални решения на проблемите им. Ние намираме решения за събиране на Вашите просрочени задължения, като Ви оставяме време да се фокусирате върху същността на Вашия бизнес.

За да бъдем конкурентоспособни и максимално полезни на клиентите си, постоянно усъвършенстваме методите си на работа, следвайки конюнктурата на пазара. В различните етапи на събиране това ни дава следните предимства:

Извънсъдебно събиране
- Кратък срок за извънсъдебно събиране – 60 дни.
- Посещение на всички адреси на длъжника при липса на контакт с него с цел получаване на реална информация за състоянието му.
- Индивидуален подход към всеки отделен случай.
- Пълна проверка на финансовото състояние на длъжника.
В края на процедурата по извънсъдебно събиране изготвяме подробен профил на длъжника, който съдържа данни за реалното му състояние, както и препоръка за последващи съдебни действия – най-подходящата съдебна процедура, разходите, които трябва да се направят и шансът за събиране на задължението. Тази информация позволява взимане на информирано решение и предпазва от излишни разходи.

Съдебни процедури
Натрупаният с годините опит ни позволява да познаваме изключително добре тънкостите на всяка съдебна процедура и да насочваме клиентите си към най-подходящата за всеки конкретен случай, като сведем разходите по нея до минимум. Крайната ни цел не е да осъдим длъжника, а да възстановим на вземането.
Работим с екип от трима адвоката и редица консултанти, които ни осигуряват информация и при най-сложните и заплетени случаи.

Принудително събиране на задължения
Работим със съдебни изпълнители в цялата страна. Контролираме работата им, издирваме имущество – движимо и недвижимо, съдействаме при извършване на описи, изкупуваме и складираме имущество на длъжника. Осигуряваме използването на пълния инструментариум, с който разполагат съдебните изпълнители.
Натрупаният опит ни позволява да познаваме добре законите в детайли и да ги използваме максимално ефективно в защита на интересите на нашите клиенти. Наред с това гъвкавият подход и индивидуалното отношение гарантират успеха на работата ни, независимо от сложността на поставената задача.

История Кредитинс
2008
Кредитинс стартира дейност в началото на 2008 г. с екип от няколко души. Следващите няколко месеца са посветени на създаване на основни методи и принципи на работа. Тогавашните консервативни разбирания на повечето представители на бизнеса в България създава трудности в разитието на този бранш и набирането на клиенти представлява тежка задача. Постепенно се полагат основите на работния механизъм, който да докаже, че работата на добрия колектор се основава изцяло на закона.
2009

Обемът на работа нараства, привлечени са първите клиенти с големи вземания, което налага и поетапно увеличаване на екипа. Наред с рутинната работа, усилия се хвърлят в изграждането на стройна процедура по съдебно и следсъдебно събиране на просрочени задължения.

Стартира изграждането на софтуерна система, която да олекоти работния процес, да минимизира времето за обработка на един случай и да увеличи ефективността.
2011
Кредитинс разширява кръга от външни сътрудници в цялата страна, което позволява да се разширява асортиментът от предлагани услуги и да се обхванат всички процедури. Екипът е добре обучен и оборотите нарастват значително. Поради повишеният интерес в цялата страна към пакета от услуги, които предлагаме, и за да отговорим на нуждите на клиентите си бе открит клон на компанията в Бургас. По този начин голяма част от разходите на нашите клиенти, които се намират в този регион се минимизират значително.
2012
Повишеният обем на работа налага увеличаването на екипа и съответно на работното пространство. В началото на март месец е открит новия офис на Кредитинс в административна сграда, разположен върху площ от 220 кв. м. Обособени са три основни отдела, начело на всеки от които застават дългогодишни служители, доказали многократно професионализма си.
Днес
Кредитинс представлява добре организирана структура, която предлага качествена изработка и индивидуален подход към всеки случай. Инвестираните средства, иновации и хъс са ключът към лидерската ни позиция в сектора. Благодарение на придобития опит и квалифицирания си екип Кредитинс представлява надежден партньор, на който можете да доверите вашите проблемни контрагенти.
Екип Кредитинс

Един от най-важните фактори за успех е екип, съставен от професионалисти, на които спокойно да поверите решаването на проблемите си.

Екипът на Кредитинс се дели на три основни отдела:

Търговски отдел
Отдел Събиране на задължения
Административен отдел

Търговски отдел
Целта на търговския отдел, освен привличането на нови клиенти, е и грижата за настоящите клиенти на Кредитинс. От търговските ни представители всички наши потенциални или настоящи клиенти могат да получат подробна информация за всяка от услугите, които предлагаме. Освен офис в гр. София, от повече от година имаме и офис в гр. Бургас, с което правим по-лесен достъпа до услугите ни.

Търговски директор – Юлия Пеева, e-mail: за контакт


Отдел Събиране на задължения
В отдел „Събиране на задължения“ работят служители с дългогодишен опит в големи международни компании в областта на събиране на просрочени вземания. Опитът им там, съчетан с гъвкавото ни отношение към всеки един случай, гарантират професионални и оптимални решения на поставените проблеми. За да бъдем максимално ефективни и за да получавате компетентни отговори на въпросите си, разделихме отдела на три звена, в зависимост от етапа на събиране на задължението:
- Извънсъдебно събиране
- Съдебно събиране
- Принудително събиране
По този начин осигуряваме безпроблемна работа по зададените случаи.

Административен отдел
Административният отдел е важна част от структурата на Кредитинс. В него служителите ни изпълняват следните дейности:
- Навременно изпращане и приемане на входяща и изходяща поща
- Организация на посещения на длъжници и издирване на имущество
- Съхранение на поверените ни документи
- Организация и контрол на всички финансови процеси

Административен директор – Елмира Минева, e-mail: за контакт

В дългосрочен план Кредитинс ще продължава да инвестира в развитието на човешките ресурси и да повишава квалификацията на екипа си, за да гарантира качеството на услугите, които предлага.

Цели

От създаването си основната цел на Кредитинс е защитата на интересите на своите клиенти. Това включва следните приоритети:

Внимателно отношение към всеки клиент и индивидуален подход към всеки казус

Пълна конфиденциалност на обработваните данни

Бързо извънсъдебно събиране на кратко- и средносрочни вземания

Препоръка и възможност за избор и взимане на информирано решение за съдебна процедура срещу по-дългосрочните вземания и проблемните случаи

Отлично сътрудничество с множество съдебни изпълнители в цялата страна

Даване на становище и решаване на всеки касус

В дългосрочен план Кредитинс ще продължава да развива методите си и да повишава квалификацията на екипа си. Ще обърнем повече внимание на развитието си в областта на събиране на задължения от физически лица. Ще увеличим и инвестициите в различните отдели, които да оптимизират допълнително работния процес. А основен приоритет на Кредитинс отново е защитата на интересите на своите клиенти.

Принципи

Кредитинс печели доверието на клиентите си със следните приципи на работа:

Индивидуален подход
- предлагаме оптимални за Вас решения, отчитайки спецификата на Вашия бизнес.

Прецизност
- извършваме внимателен анализ на всяка ситуация и казус.

Защита на Вашите стратегически интереси
- ние сме трайно ангажирани с Вашите потребности и работим ефективно за опазване на Вашата собственост и репутация.

Отчетност
– ежемесечно изпращаме подробни доклади за извършената от нас работа.

Конфиденциалност
– Кредитинс е регистриран администратор на лични данни, като наша основна цел е запазването на всяка информация, свързана с нашите клиенти и техните длъжници.

Лоялност
- Ценим дългосрочните, коректни взаимоотношения и развиваме специална политика към лоялните клиенти.

Развитие
- Адаптираме и разширяваме услугите с оглед пазарната конюнктура, новостите в сферата и нуждите на бизнеса.